Jak działa trening mentalny? Wystarczy podjąć próbę opanowania lęku – efekty mogą zaskoczyć nawet tych, którzy próbowali już wszystkiego
1 czerwca 2019
Jak w Łodzi znaleźć dobrego prawnika?
14 czerwca 2019

Cztery w jednym – jakie cechy i umiejętności powinien posiadać absolwent szkolenia dla menedżerów?

Wykształcenie skutecznego szefa wymaga wielu starań. Nawet osoby z wrodzonymi talentami przywódczymi nie muszą osiągnąć sukcesu w zarządzaniu grupą – za taki trzeba uznać jedynie sukces w osiągnięciu założonego celu. Dobre szkolenie dla menedżerów może przybliżyć jego realizację i upragniony awans.

Jak rozpoznać kurs, który może przybliżyć nas do upragnionego celu? Wbrew pozorom, zarządzanie zespołem ludzkim to dużo więcej niż jedynie wydawanie poleceń. Szkolenie dla menedżerów nie może być powierzchowne, gdyż na sztukę zarządzania składają się rozmaite umiejętności interpersonalne. Dobry kierownik projektu musi prowadzić zespół, kierując się przede wszystkim zakładanym celem. Oczywiście wykluczając działania nieetyczne lub naruszające godność podwładnych, powinien użyć urozmaiconych środków, by wykrzesać z każdego członka grupy maksimum zaangażowania i kreatywności.

Negocjacje i komunikacja, czyli „miękkie” umiejętności zarządzającego

W tym celu powinien poznać techniki negocjacyjne. Czasem będzie musiał wziąć pod uwagę oczekiwania i potrzeby grupy, więc warto przeprowadzić ustalenia związane np. z podziałem obowiązków, by pracownik pozostał w przekonaniu, że sam sobie wywalczył jakiś przywilej. Kolejny element dotyczy klasycznego zarządzania zespołem, dlatego szkolenie dla menedżerów powinno rozwinąć kompetencje komunikacyjne.

Szkolenie dla menedżerów – talent do zarządzania nie wystarczy. Potrzeba jeszcze wiedzy i ćwiczeń

Umiejętność formułowania poleceń, oczekiwań, techniki perswazji i wykorzystanie emotywnych oracji to podstawa w kierowaniu grupą – podwładni czekają na słowa swojego szefa. To jednak nie wystarczy – uczestnik kursu powinien nauczyć się, jak planować pracę i rozdysponować zadania, wykorzystując mocne strony członków zespołu. Z nieco innej strony przyszły menedżer będzie musiał pokazać się, egzekwując zlecone działania. Żeby praca nad zadaniem nie okazała się drogą przez mękę, pożądana jest odpowiednia motywacja. Wynika z tego, że po dobrym kursie oprócz cech wolitywnych jego absolwent wykazuje się umiejętnościami psychologa, krasomówcy i planisty.