Jak zorganizować urodziny malucha
18 maja 2016
Pierwszy samodzielny wyjazd dziecka
2 czerwca 2016

Jak powinna rozwijać się mowa Twojego dziecka?

Podstawowe etapy rozwoju mowy dziecka to wiedza, którą każdy rodzic powinien posiadać. Przydaje się ona nie tylko, jeśli chodzi o wybór odpowiedniego czasu na wizytę dziecka u logopedy, ale również sprawia, że nie będziemy „panikować” zbyt wcześnie.

Etapy rozwoju mowy dziecka

I okres to tak zwany czas melodii. Trwa on do pierwszego roku życia, jednak u wielu dzieci kończy się wcześniej. Na okres melodii składa się głużenie dziecka około 2-3 miesiąca życia, a później gaworzenie. Po 10 miesiącu życia dziecko zaczyna powtarzać słowa, które słyszy. I chociaż nie zawsze poprawnie mu to wychodzi, to pojawiają się pierwsze kompletne słowa wypowiedziane przez naszego malucha.

II okres zwany jest okresem wyrazu. Przypada on na około 2 rok życia. Dziecko rozumie słowa, wyrażenia, zdania, a także ich cechy czy wartości. Coraz częściej możemy usłyszeć  w mowie dziecka spółgłoski np.: m,p,b,n,t itd. Dziecko poprawnie wypowiada pojedyncze wyrazy.

III okres – zdania, to czas, który trwa do trzeciego roku życia. Dziecko poznane słowa stara się łączyć w konstrukcje, które coraz częściej przypominają poprawnie ułożone zdania.

IV okres – tzw. swoistej mowy dziecięcej.  Przyjmuje się, że trwa on do siódmego roku życia. Dziecko po trzecim roku życia uczy się wypowiadania w izolacji głosek ź, ś, ć, dź, cz, sz, dz. Do piątego roku życia dziecko może opuszczać sylaby początkowe, przestawiać głoski, tworzyć neologizmy, jednak jego mowa powinna być już zrozumiała. Właśnie około piątego roku życia dziecko zaczyna poprawnie wymawiać „r”.

Kiedy uznać braki w wymowie za wadę wymowy?

Pamiętajmy, że każde dziecko ma swoje tempo rozwoju psychoruchowego. Często zdarza się tak, że dziecko gaworzące do 1 roku życia pod wpływem otoczenia przechodzi od razu do okresu wyrazu i zdania. Jednak nie powinniśmy lekceważyć żadnych sygnałów. Znając prawidłowy rozwój mowy dziecka kierujmy się nim dodając lub odejmując miesiąc od wieku. Trzy letnie dziecko nie będzie wymawiało „r” ani takich głosek jak  „dż” czy „cz” prawidłowo.  Często mówi się, że dziewczynki zaczynają mówić wcześniej niż chłopcy
i chociaż naprawdę takie zjawisko da się zauważyć, to nie ignorujmy brak mowy u dwu, trzy letnich chłopców.

Częste wady wymowy

U dzieci w wieku powyżej piątego roku życia najczęstszymi wadami są: rotacyzm (brak prawidłowej mowy głoski „r”), kappacyzm i gammacyzm ( nieprawidłowa wymowa głoski „k” i „g”), labdacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski „l”) oraz seplenienie. Możemy
„na własną rękę” szukać ćwiczeń, które będą stymulowały poprawną wymowę naszego dziecka. Bezpieczniej jednak udać się do logopedy po poradę i pamiętać, że praca nad korygowaniem wad wymowy jest długa i ciężko żmudna, a codziennie wykonywanie ćwiczeń dziecka z pomocą rodziców jest niezbędne.